Конкурс за най-добро решение

Всеки месец на този адрес ще бъде качвана по една задача. Всеки от вас може да качи своето решение на задачата. Най-добре решилите задачите ще получат символични награди по време на зимните математически състезания, 2010.

Качи своето решение

Задачата1 за месец ноември е:

Дадени са словосъчетания на бежтински* език, записани в кирилска транскрипция, и техните преводи на български, но в разбъркан ред:

аьшша тIеклилI под дебелата дръжка
шушшашолакьа хицликьа с дебелия стълб
аьшшашолад бекIелид под дебелата книга
лIаьмма кeнйалис именно с тънката преградка
лIаьммашолакьа къаламликьа именно върху тънката палачинка
хетIтIа маьхълид на тънкия косъм
хетIтIа мигълилI именно върху тънкия молив
шушшашолад лъикIолид именно с дебелия килим

Подзадача 1. Установете верните съответствия.

Подзадача 2. Преведете на български език:
шушшашолас бекIелис

Подзадача 3. Преведете на бежтински език:
именно върху дебелия стълб
именно под тънкия молив
върху тънката книга
именно на дебелата преградка

Забележка: С аь и eн са означени гласни звукове. гъ, кI, къ, кь, лI, лъ, тI, тIтI, хъ, шш са специфични съгласни звукове.

Качи своето решение.
Решение:
Имена:
E-mail:
Град:
Училище:
Клас:


Изпратили решения:

20
21
22 Христо Йорданов Христов
23 Суса Емил Димитрова
24 Ясмин Хамами
25 Йоана Георгиева Георгиева
26 Теодор Стоянов Тодоров
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77 Никола Стефанов Колев
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87 tuowuwwl
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107