Международна олимпиада

Година: 2006
Дата: 01.08.2006
Място на провеждане: Тарту (Естония)