Предстоящи събития

Национални състезания по лингвистика

Състезания по математическа и компютърна лингвистика се провеждат в България от 1984 г. Понастоящем има две големи състезания през годината. Първото е в рамките на Зимните състезания по математика, информатика и лингвистика и се провежда в края на първия учебен срок. Другото голямо състезание е националната олимпиада, която се състои от три кръга - общински, областен и национален. На националния кръг учениците се състезават както в индивидуално, така и в специално отборно съревнование. Най-добре представилите се ученици получават правото да участват в лагера на разширения национален отбор за подготовка за международната олимпиада, който се провежда в началото на лятото. На този лагер се дават две контролни работи, които определят окончателния състав на представителния отбор на България.

На тези страници можете да научите повече за историята на състезанията по лингвистика в България, да прочетете регламента на националната олимпиада, както и да се запознаете с детайли за проведените през годините състезания, следвайки линковете от менюто вдясно.