Опимпиада 1 кръг

Американски колеж - София (27.02.2009)
Първият кръг на олимпиадата ще се проведе на 28.02.2009 г. в сградата на СМГ от 9:00. Желателно е участниците да бъдат в СМГ към 8:30, за да намерят стаите и да заемат местата си на време.
Успех !

Тест за ЗМС 2009

Американски колеж - София (11.01.2009)
Ето задачите за теста за ЗМС 2009. Решенията им трябва да предадете на г-жа Ани Иванова утре сутрин.

Успех !