Начало СИП

I ЕГ - Варна (22.10.2009)
Часовете по СИП лингвистика започват на 27.10.2009г. след 7 час в стая 107

За следващото занятие

I ЕГ - Варна (06.12.2006)
На 10 декември поради отсъствие на преподавателя няма да има часове. Следващото занятие е на 17 декември.

Начало на заниманията

I ЕГ - Варна (10.10.2006)
Часовете по лингвистика започват на 15 октомври 2006г. от 11 часа в гимназията.
На 22 октомври няма да има занятие поради отсъствие на преподавателя.