За следващото занятие

V ГПЧЕ "Йоан Екзарх" - Варна (06.12.2006)
На 9 декември поради отсъствие на преподавателя няма да има часове. Следващото занятие е на 16 декември.

Начало на заниманията

V ГПЧЕ "Йоан Екзарх" - Варна (10.10.2006)
Часовете по лингвистика започват на 14 октомври от 12 часа в гимназията.
На 21 октомври няма да има занятие, поради отсъствие на преподавателя.