Школи по математическа лингвистика

В много градове на страната има школи по лингвистика, в които учениците се запознават с основите на дисциплината, решават лингвистични задачи и се подготвят за националните състезания. Някои от тези школи съществуват под формата на СИП в дадено училище, други не са обвързани с конкретна образователна институция. Тук може да намерите списък на школи (щракнете върху съответната школа, за да видите подробности за нея, включително данни за връзка):

Ако сте ръководител на школа, но тя не е в списъка, можете да подадете заявка, за да бъдете включени в него.