Детайли за школата

СМГ - София

Ръководител(и): Александър Велинов
Време на провеждане: Събота, 11:00 ч, стая 302
Брой ученици: 11-20
Електронна поща: