Детайли за школата

НПМГ "Акад. Л. Чакалов" - София

Ръководител(и): Илиана Илиева
Време на провеждане: Събота 10:30
Брой ученици: 11-20
Електронна поща: